Wysyłki wiadomości SMS z informacjami dla mieszkańców Miasta Rzeszowa realizujemy za pomocą naszego oprogramowania zintegrowanego z platformą SMSAPI.pl firmy ComVision. Stanowią one element wzbogacający miejskie serwisy informacyjne, atrakcyjny z uwagi na szybkość przekazu i niski koszt usługi (…) – Urząd Miasta Rzeszów


Jak SMS-ują polskie Urzędy?

Korzyści z wprowadzenia SMS w urzędzie

Coraz więcej gmin i urzędów korzysta z możliwości masowego wysyłania powiadomień SMS bezpośrednio na telefony komórkowe mieszkańców. Wprowadzenie innowacyjnej komunikacji w instytucjach publicznych pozwala na budowanie lepszej relacji z obywatelami, co pokazuje, że ich los nie jest obojętny urzędnikom.

Każdy z mieszkańców, gdzie usługa jest udostępniona może dokonać rejestracji, po to by otrzymywać zarówno powiadomienia dotyczące całej społeczności, jak również dopasowane do niego indywidualnie. System do obsługi wysyłek SMS dostarczany jest przez platformę SMSAPI. Metody zapisywania się subskrybentów do bazy znajdują się tutaj: tutaj.

Wiadomości SMS w gminie to same korzyści

Usługa UrządSMS to gwarancja szybkiego przepływu informacji między urzędem a mieszkańcami w trosce o ich dobro. Obywatele mogą otrzymywać alarmowe powiadomienia o zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych czy utrudnieniach w ruchu drogowym na terenie miasta lub gminy. Tyczy się to również komunikatów o miejskich przedsięwzięciach planowanych przez urząd.

Platforma umożliwia ponadto wysyłanie mieszkańcom indywidualnych informacji, które dotyczą odbioru ważnych urzędowych dokumentów (prawa jazdy, dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego) czy przypomnienia o terminie spotkania z urzędnikiem – skraca to uciążliwe oczekiwanie petenta, który przyjaźniejszym okiem spojrzy na urząd. Oprócz budowania pozytywnej relacji między petentem a administracją publiczną komunikaty SMS, generowane na podany numer telefonu automatycznie pozwalają efektywniej wykorzystać czas pracownika, zmniejszając przy tym koszt obsługi powiadomień mieszkańców oraz masę „papierkowej roboty”.