UrządSMS to usługa komunikacyjna przeznaczona dla polskich urzędów miejskich, gminnych, powiatów, sołectw, urzędów wojewódzkich, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

SMSAPI UrzadSMS Powiadomienia

Celem serwisu UrządSMS jest dostarczanie skutecznych narzędzi komunikacji mobilnej, które skracają dystans pomiędzy urzędem a mieszkańcami. Usługa pozwala prowadzić sprawną, natychmiastową i zgodną z postanowieniami RODO komunikację dzięki masowej wysyłce SMS. Po uruchomieniu, skorzystać z niej może każdy mieszkaniec posiadający telefon komórkowy. Zapisanie do subskrypcji oraz otrzymywanie wiadomości z urzędu jest w pełni darmowe dla odbiorców.

Zobacz jak komunikacja SMS działa w Katowicach:

Dzięki systemowi prostej rejestracji mieszkańcy mogą samodzielnie wpisywać i wypisywać się z grupy odbiorczej za sprawą wysłanego SMS-a czy e-maila. Takie funkcjonowanie serwisu zapewnia pełną zgodność z postanowieniami przepisów RODO przyjętych 25 maja 2018, a także zasadami dobrych praktyki marketingowych.

Wysyłka SMS to najszybsza metoda powiadamiania o istotnych sprawach na linii urząd – obywatel. Potwierdza to badanie przeprowadzone w 2018 przez SMSAPI, według którego większość wiadomości tekstowych odczytywana jest w przeciągu pierwszych 5 minut od otrzymania. SMS-y, w których zawarto link internetowy cechują się także zdecydowanie większą skutecznością w porównaniu z e-maile.

Dlatego SMS-y są najskuteczniejszą formą masowej komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Krótki czas dotarcia, bezpośredniość oraz brak wymogów technologicznych czyni z wiadomości tekstowej doskonałe narzędzie do informowania o nagłych wydarzeniach i niebezpieczeństwach. Przykłady sytuacji, w których polskie urzędy polegają na komunikacji SMS:

  • korki i utrudnienia w ruchu drogowym,
  • zmiany w kursowaniu transportu publicznego,
  • remonty,
  • awarie infrastruktury wodnej, energetycznej, gazowej itp.,
  • pożary,
  • burze, gradobicia i inne niebezpieczeństwa atmosferyczne,
  • powodzie,
  • smog,
  • inne sytuacje kryzysowe.

SMS z powodzeniem wykorzystywane są także do informowania o ważnych wydarzeniach, takich jak koncerty, festyny, imprezy, wydarzenia sportowe i kulturalne organizowane przez urząd. Dzięki możliwości dołączenia łącza internetowego, wiadomość można rozwinąć o więcej szczegółów, grafiki, filmy, mapy czy dokumenty do pobrania.

System powiadomień umożliwia zapisującym się wybór odpowiednich grup tematycznych, związanych z miejscem zamieszkania lub takimi kategoriami jak na przykład sport, kultura, zdrowie, informacje drogowe czy pogoda. Jednocześnie, aby odbierać SMS-y nie potrzeba nowoczesnego telefonu, instalacji specjalnej aplikacji czy dostępu do internetu. Dzięki temu ważne informacje docierają do osób w różnym wieku, niezależnie od urządzenia.

Działanie usługi opiera się o platformę komunikacji mobilnej SMSAPI — największego polskiego dostawcę biznesowej masowej wysyłki SMS.